شرکت اینترنت زمان   ثبت : 1299

عضو ارتباطات ثابت آوا اروند دارنده مجوز Servco به شماره 1001820

از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور

 

نتایج قرعه کشی خرداد ماه 1395

تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی هدیه
1395/03/05 آقاي محسن احمدي 25 درصد تخفیف
1395/03/05 آقاي علي روستايي 25 درصد تخفیف
1395/03/05 آقاي رضا علي حسيني 25 درصد تخفیف
1395/03/05 آقاي ميلاد نصيري 25 درصد تخفیف
1395/03/05 آقاي جمشيد علي محمدي 25 درصد تخفیف
1395/03/05 خانم بهناز محبي 25 درصد تخفیف
1395/03/05 خانم مژگان روزبهانی 25 درصد تخفیف
1395/03/05 خانم سحر مهرابي پور 25 درصد تخفیف
1395/03/05 آقای غیاثوند 50 درصد تخفیف
1395/03/05 آقاي مجيد عبدلي 50 درصد تخفیف

نتایج قرعه کشی تیر ماه 1395

تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی هدیه
1395/04/05 آقاي علی رسولی 50 درصد تخفیف
1395/04/05 آقاي سعید پاکبین 50 درصد تخفیف
1395/04/05 خانم شبنم عموئی 50 درصد تخفیف
1395/04/05 خانم عضدی 50 درصد تخفیف
1395/04/05 آقاي مهدی دهقانی 25 درصد تخفیف
1395/04/05 آقای محمد محسنی کسبی 25 درصد تخفیف
1395/04/05 آقای مصطفی شهبازی 25 درصد تخفیف
1395/04/05 آقای حمیدرضا محمدی 25 درصد تخفیف
1395/04/05 آقای میثم عبدلی 25 درصد تخفیف
1395/04/05 خانم سمانه روستایی 25 درصد تخفیف

نتایج قرعه کشی مرداد ماه 1395

هدیه نام  ونام خانوادگی  تاریخ قرعه کشی
25 درصد تخفیف آقای محمد رضا کاظمی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای محسن عبدالملکی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای محمدرضا گودرزی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای حسین جعفری جوزانی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای حمید رضا امیری 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای صادق زنگنه 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای امیرمهدی توسلی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای میلاد علیمرادی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای محمد علی کاویانی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای رضا زند حرم آبادی 1395/05/05
25 درصد تخفیف آقای ابوالقاسم ترک 1395/05/05

نتایج قرعه کشی شهریور ماه 1395

تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی هدیه
1395/06/06 آقاي علي احمد صادقي کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي رسول قاسمي کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي غلامحسين قنبري کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 خانم حميدي کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي مجيد عبدلي کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي علي شيراوند کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي جمشيد علي محمدي کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي ميلاد نصيري کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 آقاي مهران عسگري کارت هديه 25 درصدي
1395/06/06 خانم نسرين نصيري کارت هديه 25 درصدي

نتایج قرعه کشی مهر ماه1395

تاریخ قرعه کشی نام و نام خانوادگی هدیه
1395/08/05 آقای مهدی مهدیان 50 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای محسن عبدالملکی 50 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای آرش حسن میرزایی 25 درصد تخفیف
1395/08/05 محمد رضا کاظمی 25 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای سجاد نصیری 25 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای رضا روستایی 25 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای حامد اسدی 25 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای مصطفی سلیمی 25 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای محمد محسنی کسبی 25 درصد تخفیف
1395/08/05 آقای محمد محسنی 25 درصد تخفیف

نتایج قرعه کشی دی ماه 1395

هدیه نام و نام خانوادگی تاریخ قرعه کشی
50 درصد تخفیف آقای مهدی پوری 1395/10/05
50 درصد تخفیف آقای محمد رضا گودرزی 1395/10/05
25 درصد تخفیف آقای حمیدرضا امیری 1395/10/05
25 درصد تخفیف آقای مصطفی سلیمی 1395/10/05
25 درصد تخفیف خانم فاطمه صفی زاده 1395/10/05
25 درصد تخفیف آقای امیر مهدی متوسلی 1395/10/05
25 درصد تخفیف خانم فرشته ملکی بیغش 1395/10/05
25 درصد تخفیف آقای میلاد علیمرادی 1395/10/05
25 درصد تخفیف آقای رامین کرمی 1395/10/05
25 درصد تخفیف آقای اکبر رحیمی 1395/10/05

نتایج قرعه کشی بهمن ماه 1395

هدیه نام و نام خانوادگی تاریخ قرعه کشی
25 درصد تخفیف آقاي علي اصغر چگيني 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقاي مهدي پوري 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقاي حسين عباسي 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقاي اميرمهدي توسلي 1395/12/11
25 درصد تخفیف خانم اعظم مومني 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقاي مصطفي سليمي 1395/12/11
25 درصد تخفیف اقای علیرضا نوروزی 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقای الله محمد خلیلی 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقای ناصر عبدالوند 1395/12/11
25 درصد تخفیف آقای محمد رضا فعلی 1395/12/11
وب ایرانیان